Lợi ích


  • Đáp ứng khả năng lưu trữ theo nhu cầu của bạn
  • Chỉ có người được cấp quyền mới có thể truy cập và chia sẻ tài liệu.
  • Bạn không cần ổ đĩa cứng. Bạn không lo về dung lượng.
  • Bạn truy cập bất cứ nơi đâu với bất kỳ thiết bị nào.
  • Google cam kết bảo mật toàn diện dữ liệu và không can thiệp đến dữ liệu của bạn. 
  • Đây là một trong các ứng dụng trong bộ Google Apps dành cho doanh nghiệp với khả năng lưu trữ tích hợp với Gmail là 30GB.