Giá cả

Bắt đầu với tối đa 30 GB bộ nhớ kèm theo cho mỗi người dùng của bạn. Bạn cần thêm bộ nhớ? Chỉ với khoảng 86 800 VNĐ/tháng cho 20 GB, quản trị viên có thể tập trung mua và quản lý tối đa 16 TB (Đúng, đó là 16.000 GB!) bộ nhớ bổ sung cho mỗi người dùng.

Giá mua thêm bộ nhớ dành cho doanh nghiệp

Dung lượng lưu trữ

Giá hàng tháng *

20 GB

93 340 VNĐ

50 GB

160 012 VNĐ

200 GB

373 362 VNĐ

400 GB

746 725 VNĐ

1 TB

1 898 815 VNĐ

2 TB

3 818 96 VNĐ

4 TB

7 637 930 VNĐ

8 TB

15 275 860 VNĐ

16 TB

30 509 050 VNĐ

* Giá có thể thay đổi tùy theo tỉ giá USD