Đặc tính kỹ thuật

Google Docs/Drive luôn theo dõi mọi thay đổi mà bạn và nhóm của bạn đã thực hiện đối với mỗi tài liệu. Lịch sử sửa đổi chi tiết cho phép bạn xem lại mỗi tài liệu sau mỗi nhóm chỉnh sửa và bạn luôn có thể hoàn nguyên về phiên bản trước nếu muốn. Điều này rất phù hợp cho các hoạt động làm việc nhóm.

Google Docs đáp ứng việc soạn thảo trực tuyến dạng văn bản (như Microsoft Word), bảng tính (như Excel), bản trình bày (Powerpoint), … cũng như cung cấp các biểu mẫu. Người dùng có thể soạn thảo, chỉnh sửa tài liệu trực tuyến trên các thiết bị di động. Bạn có thể xem hơn 30 loại tập tin ngay trong trình duyệt của bạn bao gồm hình ảnh, video HD, Adobe Illustrator và Photoshop, ngay cả khi thiết bị của bạn không chạy phần mềm gốc của tập tin. Lưu từ Smartsheet, DocuSign hoặc SlideRocket và các ứng dụng web khác trực tiếp vào Google Drive đồng thời khởi chạy các ứng dụng đó bằng cách mở những loại tập tin này từ Drive của bạn.

Google sử dụng khả năng tìm kiếm mạnh mẽ để tìm những thứ bạn cần một cách nhanh chóng. Bạn có thể tìm kiếm bằng từ khóa và bộ lọc để tìm bất kỳ tập tin nào và tìm kiếm cả dự án ở dạng hình ảnh hoặc văn bản ở tài liệu đã quét.